Trang chủ Blog

Câu hỏi part 5 TOEIC với phần giải thích đáp án

Câu hỏi part 5 TOEIC với phần giải thích đáp án
Các em theo dõi tránh bẫy nhé
133. C. In cooperation with somebody: phối hợp với ai đó
Phân tích: Gặp dạng này ngoài việc nhớ cụm đó ra thì luôn có một mẹo chính xác 99%. Đó là khi
chỗ trống nằm giữa 2 giới từ (thường là dạng in___of, in___with) thì chỗ đấy luôn điền một danh từ.
Tạm dịch: Vở kịch mới nhất của Spruce Theater được sản xuất dưới sự hợp tác với giám đốc
chương trình nghệ thuật mùa hè của thành phố
14/12/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *