Trang chủ Blog

Hoa Mai là loài hoa nở đầu tiên trong mùa Xuân

Hoa Mai là loài hoa nở đầu tiên trong mùa Xuân. Nói đến mùa Xuân người ta nghĩ đến hoa Mai. Nói đến hoa Mai người ta nghĩ đến mùa Xuân. Hoa Mai được người xưa xem là loài hoa quý nhất trong "tứ quý": Mai, Lan, Cúc, Trúc (biểu tượng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông)…
Cụ Chu Thần, tức Cao Bá Quát, một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất trong văn học Việt Nam đã thốt lên hai câu thơ " Thập tải luân giao cầu cổ kiếm / Nhất sinh đê thủ bái mai hoa:” (Mười năm chu du tìm gươm cổ/Cả đời chỉ cúi lạy hoa Mai)". Hoa Mai có những đặc tính nào mà dành được sự tôn kính của nhà nho kiêu ngạo, từng xem khinh cả vua lẫn quan như vậy? Mãn Giác Thiền sư (1052 - 1096) có bài thơ với 2 câu kết thật tuyệt, càng đọc, càng ngẫm càng thú: " Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận / Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”(Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết/Đêm qua, sân trước, một nhành Mai). Ðã tàn xuân mà thiền sư vẫn trông thấy Mai, ấy mới là sự lạ ! Phải chăng có cành Mai nở muộn hay sự trường cửu của mùa Xuân ?...
(Trích trong NGÀY XUÂN TẢN MẠN VỀ HOA MAI - Nguyễn Xuân Tư )
See Translation
07/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *