Trang chủ Blog

THẦY TÁNH KHẢ VIÊN TỊCH Lặng người khi hay tin thầy đi mới hôm kia thầy còn gửi tin nhắn

THẦY TÁNH KHẢ VIÊN TỊCH
Lặng người
khi hay tin thầy đi
mới hôm kia thầy còn gửi tin nhắn
sẻ chia về Yên Cát thiền tự
về tâm nguyện đem Phật pháp tới nhiều người
vậy mà thầy đã đi
khi chưa đón mùa xuân nào nơi Yên Cát!
...
Cầu nguyện thầy sớm trở lại Ta-bà tiếp tục hạnh nguyện lợi sinh.
Nam mô Bụt...
Con trò Lưu Đình Long kính bái biệt...
27/02/2019
40 bình luận:
Nguyễn Lân
27-02-2019, 02:22:00
:D
Thích Giác Đạo
27-02-2019, 02:22:00
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Lưu Đình Long
28-02-2019, 04:35:27
Nam mô Bụt!
Khoảnh Khắc Mới
28-02-2019, 04:35:27
Mới vô thường, mới chợt mê, rồi mới chợt tỉnh.
Lưu Đình Long
01-03-2019, 04:30:11
Mô Bụt!
Tuyết Trương
01-03-2019, 04:30:11
Chùa nơi thầy trụ trì ở gần nhà chồng T. Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A di Đà Phật.
Lưu Đình Long
02-03-2019, 04:27:40
Nam mô Bụt!
Huyền Trang
02-03-2019, 04:27:40
Nam Mô A Di Đà Phật
Lưu Đình Long
03-03-2019, 04:25:19
Ami Đà Bụt
Trai Tim Tu Bi
03-03-2019, 04:25:19
Vậy huynh có về viếng đám Thầy không ạ
Lưu Đình Long
04-03-2019, 04:21:26
Dạ con ko về ah!
Diệu Hạnh
04-03-2019, 04:21:26
Nam Mô A Di Đà Phật!
Lưu Đình Long
05-03-2019, 04:20:14
Ami Đà Bụt
Nguyên Hân
05-03-2019, 04:20:14
Nam mô A Di Đà Phật.
Lưu Đình Long
06-03-2019, 04:20:14
Mô Bụt
Huynh Dang Khoa
06-03-2019, 04:20:14
Ngẫm ra thế sự thường thay đổiMới rõ tận tường nghĩa sắc không ?? ?
Lưu Đình Long
07-03-2019, 04:13:51
Ami Đà Bụt
Linh Thúy
07-03-2019, 04:13:51
Cầu nguyện Thầy vãng sanh về Tây Phương. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật?????
Lưu Đình Long
08-03-2019, 04:36:48
Nam mô Bụt
Linh Thúy
08-03-2019, 04:36:48
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ?
Ngô Kim Quy
09-03-2019, 04:21:40
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ?
Lưu Đình Long
09-03-2019, 04:21:40
Mô Bụt
Ngô Kim Quy
10-03-2019, 04:19:54
???
Tuan Danh Doan
10-03-2019, 04:19:54
Nam Mo tiep dan Dao Su A Di Da Phat.
Lưu Đình Long
11-03-2019, 04:14:49
Nam mô Bụt
Nguyễn Chí Thuận
11-03-2019, 04:14:49
Cuộc đời hai chữ vô thường!Nay còn mai mất là đường tử sanh!
Lưu Đình Long
12-03-2019, 04:09:47
Ami Đà Bụt
Phuong Nguyen
12-03-2019, 04:09:47
Nam mô A Di Đà Phật.
Lưu Đình Long
13-03-2019, 04:12:54
Ami Đà Bụt
Nguyễn Tịnh Hòa
13-03-2019, 04:12:54
Nam mô A di Đà phật
Lưu Đình Long
14-03-2019, 04:09:54
Mô Bụt
Khanh Nguyen
14-03-2019, 04:09:54
Vô thường quáNam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà phật
Lưu Đình Long
15-03-2019, 04:07:48
Ami Đà Bụt
Nguyễn Tịnh Hòa
15-03-2019, 04:07:48
Mô phật
Đạo Tràng An Viên
16-03-2019, 04:12:51
Adidaphat
Lưu Đình Long
16-03-2019, 04:12:51
Ami Đà Bụt
Annie Pham
17-03-2019, 04:06:00
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật .
Khánh Vũ
17-03-2019, 04:06:00
A Di Đà Phật __()__
Cư Sỹ Nhuận Đăng
18-03-2019, 04:06:12
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kim Dung Vu
18-03-2019, 04:06:12
Nam mô ADiĐàPhật .

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *